Om oss

Pelagia är egentligen två bolag som jobbar tätt ihop – Pelagia Consulting och Pelagia Management.

walkway to the ocean

Pelagia Consulting

Pelagia Consulting är inriktat på tjänster inom IT och Digitalisering. Vi kan erbjuda IT-konsulttjänster för utveckling av programvarulösningar och webb-/mobilapplikationer, allt för att möta specifika behov hos våra kunder.

Vi kan även assistera våra kunder med modernisering och digitalisering av verksamhetsprocesser och affärsmodeller i arbetet med att bli mer konkurrenskraftiga. Konsultrollerna kan vara lösningsarkitekter, systemutvecklare, mjukvaruutvecklare, UX/UI designers, QA/testare, kravställare, Scrum master etc.

two developers writing code side by side
management team having a meeting in a glass room

Pelagia Management

Pelagia Management fokuserar på tyngre ledningsuppdrag. Våra managementkonsulter erbjuder expertis och rådgivning för att hjälpa kunderna att förbättra sin verksamhet och uppnå sina strategiska mål.

Det kan avse strategisk planering, förbättring av era affärsprocesser, organisationsutveckling, riskanalys/riskhantering, senior projektledning, förändringsledning och ledarskapsutveckling.

Team Pelagia

Julia Wisenbeck

HR/Admin

Charlotte Svanström

CEO

Johan Berggren

QA/Tester

Claudia Lai

Developer

Zorina Villasenor

Developer

Rickard Svanström

Pelagia Management

Vår Historia

Vi har drivit Pelagia med managementkonsulter sedan 2011 och utökade med IT-konsulttjänster 2019. Vi som driver Pelagia-bolagen har jobbat 25+ år med att leda och driva olika verksamheter, bland annat flera konsultbolag och även haft tyngre ledande befattningar i offentlig och privat sektor. Vi har erfarenhet och insikt från insidan vad som är viktigt för våra anställda och våra kunder. Vi tar med oss det in i våra konsultbolag och bygger utifrån det. Vi drivs av att ha enkla och affärsmässiga dialoger med våra kunder, konsulter och kollegor. Och vi värnar mycket om vår superkraft – att finna “perfect match” mellan konsult, kund och uppdrag.

Kontakt

Vi som driver Pelagia Consulting har jobbat 25+ år med att leda och driva olika verksamheter, bland annat flera konsultbolag. Vi har erfarenhet och insikt från insidan vad som är viktigt för våra anställda och våra kunder. Vi tar med oss det in i vårt konsultbolag och bygger utifrån det.

Maila eller ring oss så tar vi ett första snack!

✉️: charlotte@pelagiaconsulting.se

🤙🏻: 0766 299 990

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.