Välkommen till FRIENDS OF PELAGIA

Ibland har vi inte lösningen med egna anställda men vi vill gärna hjälpa våra kunder med deras behov. Vi har etablerat ett Slack-community för att sammanföra jobbmöjligheter och professionella frilanskonsult.

GÅ MED
community of peopleFriends of Pelagia Slack Channel

Möjligheter för dig

Vi jobbar direkt med små/medelstora företag inom mängd olika branscher. Vi har helt transparenta arvoden, vill hitta bästa lösningen för alla parter och vi är enkla att jobba med!

Hör av er till oss om ni vill hänga med in i Friends of Pelagia's Slack-community och ta del av uppdrag, projekt, tips & nätverk

KONTAKTA OSS
chairs on a sunny beach

Kontakt

Vi som driver Pelagia Consulting har jobbat 25+ år med att leda och driva olika verksamheter, bland annat flera konsultbolag. Vi har erfarenhet och insikt från insidan vad som är viktigt för våra anställda och våra kunder. Vi tar med oss det in i vårt konsultbolag och bygger utifrån det.

Maila eller ring oss så tar vi ett första snack!

✉️: charlotte@pelagiaconsulting.se

🤙🏻: 0766 299 990

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.