Konsulttjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom både IT & Management. I kombination med insikt om konsultens drivkraft, kunskap och personlighet så lyckas vi ofta lösa perfect match mellan konsult, kund och uppdrag.

Four management team members having a meeting and working together

IT-Konsulter

two guys working on their computers by their desks

Skräddarsytt efter dina behov

I alla tillsättningar av konsultuppdrag utgår vi från vad du som kund behöver för stöd till just din verksamhet!

Bakgrunden är att vi har jobbat som chefer och ledare i många år och inser vikten av att ha just rätt personal och team - såväl anställda som konsulter.​

Med förståelse för kundens behov, verksamhet och situation i kombination med insikt om konsultens drivkraft, kunskap och personlighet så lyckas vi ofta lösa perfect match mellan konsult, kund och uppdrag. Det ska bli bra för alla parter!

Våra konsulter är ytterst professionella utvecklare, testare och UX designers med erfarenhet från mängd olika branscher och verksamheter. Vi bygger vårt bolag med egna anställda konsulter och ett stort nätverk av etablerade frilansande konsulter vi själva vill jobba med.

KONTAKTA OSS

Managementkonsulter

Management-konsulter

management team having a meeting in a glass room

Med lång erfarenhet som verksamhetsledare, linjechefer, förändringsledare, projektledare mm skiljer vi oss från de flesta av våra branschkollegor. Vi vet hur det är att sitta i ledande positioner och förstår vilka utmaningar företagen och dess ledningar har.​

Det är stor skillnad att bara lösa en snabb uppgift mot att förstå hela sammanhanget. Vårt mål är att alltid leverera något som har stort mervärde under lång tid i företaget.

​Våra konsulter inom management har mångårig erfarenhet av att leda och verka i företag på olika nivåer. Vi kan ta uppdrag inom program/projektledning, förändringsledning, verksamhetsutveckling, teamutveckling etc. T ex har ledning vid förändring inom PLM/PDM system blivit en nischkompetens hos oss, där vi har fått stor insikt i all dess utmaningar och hur man behöver göra för ett framgångsrikt projekt.​

Ring oss gärna så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda inom ledning & styrning.

KONTAKTA OSS

Kontakt

Vi som driver Pelagia Consulting har jobbat 25+ år med att leda och driva olika verksamheter, bland annat flera konsultbolag. Vi har erfarenhet och insikt från insidan vad som är viktigt för våra anställda och våra kunder. Vi tar med oss det in i vårt konsultbolag och bygger utifrån det.

Maila eller ring oss så tar vi ett första snack!

✉️: charlotte@pelagiaconsulting.se

🤙🏻: 0766 299 990

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.