3/9/2023

Samarbete

I veckan hade jag ett möte på GU Ventures med en av nyckelpersonerna för Talkamatics styrelse, ett av bolagen som jag jobbar i styrelsen för.

I veckan hade jag ett möte på GU Ventures med en av nyckelpersonerna för Talkamatics styrelse, ett av bolagen som jag jobbar i styrelsen för.


Vi gick igenom emissioner, teckningssedlar, stämmoprotokoll, aktier, tilldelningsbeslut etc etc. Inte min hemmaarena, så mycket begrepp och ord att hålla koll på. Så det är guld värt med den kompetens som finns inne på GU Ventures!


Å så coolt med den start up kultur som finns bakom denna välkomsttavla!

Kontakt

Vi som driver Pelagia Consulting har jobbat 25+ år med att leda och driva olika verksamheter, bland annat flera konsultbolag. Vi har erfarenhet och insikt från insidan vad som är viktigt för våra anställda och våra kunder. Vi tar med oss det in i vårt konsultbolag och bygger utifrån det.

Maila eller ring oss så tar vi ett första snack!

✉️: charlotte@pelagiaconsulting.se

🤙🏻: 0766 299 990

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.