2/20/2023

Red team & Blue team

Idag fick jag glädjen att äta lunch med världens bästa Hank!

Idag fick jag glädjen att äta lunch med världens bästa Hank! Hank är web manager på Mullvad VPN och en källa till så mycket kunskap!

Jag fick mig oxå en första intro inom CyberSec och fick koll på "Red team" vs "Blue team, OWASP top10, å så lite kring pen tester på det!

Blev både inspirerad och insiktsfull om att det är dags att byta vissa lösenord... 😏

Ha en fin måndag!

Kontakt

Vi som driver Pelagia Consulting har jobbat 25+ år med att leda och driva olika verksamheter, bland annat flera konsultbolag. Vi har erfarenhet och insikt från insidan vad som är viktigt för våra anställda och våra kunder. Vi tar med oss det in i vårt konsultbolag och bygger utifrån det.

Maila eller ring oss så tar vi ett första snack!

✉️: charlotte@pelagiaconsulting.se

🤙🏻: 0766 299 990

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.