1/26/2023

AI och sunt förnuft

I går kväll var jag på ett föredrag om AI

I går kväll var jag på ett föredrag om AI anordnat av EMCAP med @christerolssonab och @jtorgersson.

Intresseväckande föredrag och diskussion kring AI och hur vi balanserar AIs övertag i samhället med vårt eget mänskliga sunda förnuft, vår unikitet med äkthet och sårbarhet.

Ska inte återge fördraget här, men jag fick egna funderingar om det samhälle våra barn kommer leva med i framtiden, med den enorma teknikutveckling som sker...

Vi vill idag begränsa skärmtid, chattade på SoMe, speltid på datorn... utifrån den tekniska utvecklingen - undrar vad våra barn kommer ha för diskussioner med sina barn?

Som sagt, mycket funderingar. Kanske ska fråga den där ChatGPT....? 😏

Charlotte

Kontakt

Vi som driver Pelagia Consulting har jobbat 25+ år med att leda och driva olika verksamheter, bland annat flera konsultbolag. Vi har erfarenhet och insikt från insidan vad som är viktigt för våra anställda och våra kunder. Vi tar med oss det in i vårt konsultbolag och bygger utifrån det.

Maila eller ring oss så tar vi ett första snack!

✉️: charlotte@pelagiaconsulting.se

🤙🏻: 0766 299 990

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.