top of page

VÄNNER I BRANSCHEN


Det här är en kär nära vän och partner i banschen - Ann-Sofie på Cygni. Ann-Sofie är en fantastiskt chef, ledare, bolagsbyggare - och vän! Vi stöttar, peppar, bollar och firar varandra. Delar idéer, tankar, problem och utmaningar så att vi kan komma starkare och klokare framåt, både tillsammans och var för sig. Om igen slås jag av hur mycket energirika och ärliga relationer betyder! 🌼

bottom of page