top of page

STUDIE AV DIGITALA LÖSNINGAR


Då var 2023 igång för fullt! Inledde veckan men superintressant besök och rundvandring på Astra Zeneca i Mölndal.


Att få se hur och vad de digitala lösningarna innebär konkret och praktiskt i Astras verksamhet och i dess framtagning av läkemedel, ger en insikt om och respekt av varje individs betydelse i utvecklingen.

bottom of page