3/23/2023

Network de lux

En grymt härlig kväll med 40 tjejer inom IT-branschen! Bubbel, Metaverse, Nätverk!

En grymt härlig kväll med 40 tjejer inom IT-branschen! Bubbel, Metaverse, Nätverk!


Alla inbjudan hade någon form av ledande position inom IT branschen i Göteborg och jag tror vi representerade 35 olika bolag!

Kontakt

Vi som driver Pelagia Consulting har jobbat 25+ år med att leda och driva olika verksamheter, bland annat flera konsultbolag. Vi har erfarenhet och insikt från insidan vad som är viktigt för våra anställda och våra kunder. Vi tar med oss det in i vårt konsultbolag och bygger utifrån det.

Maila eller ring oss så tar vi ett första snack!

✉️: charlotte@pelagiaconsulting.se

🤙🏻: 0766 299 990

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.